Vi arkiverar

Bevara din organisations historia

Vi hjälper framförallt föreningar och företag att hålla ordning på sina handlingar och bevara dem för framtiden. Genom att förvara arkivet i bra arkivlokaler och göra det tillgängligt via webben, ansvarar vi för att bevara din organisations historia.

Mot en mindre kostnad ordnar vi upp arkivet, gör det tillgängligt och förvarar det för framtiden. När du förvarar ditt arkiv hos oss blir du automatiskt medlem och kallas till medlemsmöten. Vid överlämnande av arkiv upprättas ett Depositionskontrakt.

I vårt arbete följer vi Riksarkivets rekommendationer rörande enskilda arkiv. För exakta prisuppgifter, kontakta respektive arkiv.

Då arkiv är en viktig del av vårt svenska kulturarv, tar vi också emot arkiv efter upphörda föreningar och företag samt privatpersoners efterlämnade handlingar.

affischer

Rådgivning

Har du frågor rörande arkiv, kanske undrar över hur du bäst skall förvara ditt arkiv eller vill att vi arrangerar ett föredrag eller utbildning om arkiv?

Kontakta länsarkivarie Anna-Lena Nilsson
Mejl: anna-lena.nilsson@museumhalland.se,
Tel: 0723-61 66 44

Ett bra arkiv för framtiden

Vet du inte vilka dokument du skall spara för att få ett bra arkiv för framtiden?
Kontakta oss så får du ta del av vår nya arkivplan.