Aktuellt

Fanor i nytt ljus

Arkivassistent Anders och konservator Lottie synar standar och fanor.

Under perioden 2021-2022 inventerar Arkiv Halland de föreningsfanor som finns i samlingarna. Projektet skall utmynna i en vårdplan, bättre dokumentation och mer tillgänglighet för de som vill veta mer om fanorna i samlingen. Det finns ca 250 fanor i Arkiv Hallands samling och majoriteten är tillverkade vid sekelskiftet 1900. Projektet har fått bidrag från Riksantikvarieämbetet och Region Halland. Följ arbetet på instagram #arkivhalland. Information publiceras också löpande här på hemsidan.

Standar från nykterhetslogen Halland

Lite tidsfördriv… Lägg ett pussel!

PUSSLA HÄR

ARKIV HALLAND – EN ARKIVORGANISATION FÖR ALLA FÖRENINGAR OCH FÖRETAG I HALLAND

Från 1 januari finns det en gemensam arkivorganisation för den enskilda arkivsektorn i länet. Det betyder att Folkrörelsernas arkiv i Halmstad och Varberg samt Halland Näringslivsarkiv nu gått in i en ny gemensam organisation.

Verksamheten bedrivs som tidigare vid två lokaler, en i Halmstad på Andersberg och en på Varbergs fästning, och personalen är densamma.

För öppettider för de olika lokalerna, kontakta respektive plats.

Arkivens dag

arkivensdag_header1

Den 12 november 2022 firar vi Arkivens Dag i hela landet. För aktuellt program se: www.arkivensdag.nu/halland