Aktuellt

Hallands Arkivförbund blir Arkiv Halland!

Under 2020 förbereder de halländska arkivföreningarna för ett samgående. Tre föreningar blir en. I praktiken kommer det inte att förändra någonting – samma arkivlokaler i Varberg (Fästningen) och i Halmstad (Andersberg) kommer att finnas kvar. Personalen blir också densamma. Arkiv Halland blir en övergripande arkivorganisation för de enskilda arkiven; förenings- och företagsarkiv samt privatpersoner och andra organisationers arkiv. Enligt plan ska den nya organisationen, som blir länsövergripande, bildas 1 januari 2021.

För er som redan är medlemmar i någon av föreningarna Folkrörelsernas arkiv i norra och södra Halland samt Hallands Näringslivsarkiv kommer information löpande att publiceras här. För eventuella frågor kontakta länsarkivarie Anna-Lena Nilsson tel. 0723-616644

När sker årsmötet? Här annonseras nya tider för inställda möten 2020

På grund av rådande Coronapandemi har årsmöten i arkivföreningar ställts in. När ny tid beslutas annonseras det här och inbjudan sänds även brevledes till medlemmarna.

Halland Unstraight

Projektet Halland Unstraight lever vidare på Arkivhalland. Materialet från insamlingsprojektet som bedrevs 2017 förvaras på arkivet i Varberg. Här fortsätter vi också att samla in material om platser kopplade till hbtq berättelser från Halland.

Vill du komma i kontakt med arkivet och dela med dig av dina upplevelser, kontakta oss på tel. 0340-828 34. mailto:arkiv@museumhalland.se

Arkivens dag

arkivensdag_header1

Den 14 november 2020 firar vi Arkivens Dag i hela landet. För aktuellt program se: www.arkivensdag.nu/halland