Om oss

Arkiv Halland – berättar om vårt gemensamma kulturarv och håller ordning på din historia

I våra magasin finns fler än 3000 halländska föreningar och företagsarkiv bevarade, både aktiva och ägarlösa. Vi har öppet för forskare, skolor, studenter och alla som är intresserade av att lära sig mer om vår historia.

Vi har arkivlokaler där vi tar emot och bevarar förenings- och näringslivsarkiv både i Halmstad och Varberg. Arkiven kommer i första hand från Halland, men det finns också riksorganisationer i våra samlingar. Arkiv Halland består av flera olika arkivföreningar i Halland med magasin för arkivförvaring.

orgschema

  • Folkrörelsernas arkiv i norra Halland med Nykterhetsfolkets länsarkiv finns i Varberg på fästningen. Tar emot och bevarar privatarkiv från i första hand Kungsbacka, Varberg och Falkenberg.
  • Folkrörelsernas arkiv i södra Halland finns i Halmstad på området Andersberg. Tar emot och bevarar arkiv från i första hand Halmstad, Laholm och Hylte.
  • Hallands näringslivsarkiv finns i Halmstad. Tar emot och bevarar arkivmaterial från näringslivet i Halland.

_e7a7662

Arkivhandlingarna är registrerade och finns sökbara på www.sok.riksarkivet.se

Hallands arkivförbund är en samarbetsorganisation för arkivföreningarna i länet.

Vi är medlemmar i Svenska Arkivförbundet http://arkivforbundet.se/

Vi ingår i Kultur i Halland.

Vi samarbetar också med föreningsarkiv och näringslivsarkiv i övriga Sverige:

www.faf.nu

 

_e7a7763