Kontakt

Arkiv Halland

info@arkivhalland.se

 

Depå norr, Varberg

Anna-Lena Nilsson, länsarkivarie
Mejl: anna-lena.nilsson@museumhalland.se
Tel: 0723-61 66 44

Anders Andersson, arkivassistent
Mejl: anders.andersson@arkivhalland.se
Tel: 0340-828 43

Daniel Wicksén, arkivarie
Mejl: daniel.wicksen@arkivhalland.se
Tel: 0340-20 51 50

 

Depå söder, Halmstad

Mija-Marie Boman, arkivassistent
Mejl: mija.boman@arkivhalland.se
Tel: 079-349 89 07

Carina Henningsson, arkivassistent
Mejl: carina.henningsson@arkivhalland.se
Tel: 079-327 75 15


Ideella föreningen Arkiv Halland

Styrelse 2022-2023

Per Olsson, ordförande

Kenneth Johansson, kassör

Marita Johansson, ledamot

Henry Bengtsson, ledamot

ViviAnne Johansson, ledamot

Ann-Christin Magnusson, ledamot

Jens Lerbom, ledamot

Olav Magnusson, ersättare

Lennart Hildingsson, ersättare

Björn Vesterlund, ersättare

Ingrid Sennerdal, ersättare

Ingun Adolfsson, ersättare

Anna-Lena Nilsson, sekreterare, adjungerad

Organisationens uppgifter:

Arkiv Halland, Fästningen 7, 432 44  VARBERG.

tel. 0340-82843

info@arkivhalland.se

organisationsnummer 802533-3819

bankgiro 5597-4752          swish 123 460 7982