Kontakt

Arkiv Halland

info@arkivhalland.se

Depå norr, Varberg

Länsarkivarie Anna-Lena Nilsson
Mejl: anna-lena.nilsson@museumhalland.se
Tel: 0723-61 66 44

Anders Andersson
Mejl: anders.andersson@arkivhalland.se
Tel: 0340-82843

 

Depå söder, Halmstad

Mija-Marie Boman
Mejl: mija.boman@arkivhalland.se
Tel: 079-349 89 07

Carina Henningsson
Mejl: carina.henningsson@arkivhalland.se
Tel: 079-327 75 15


Ideella föreningen Arkiv Halland

Styrelse 2021-2022

Per Olsson, ordförande

Kenneth Johansson, kassör

Marita Johansson, ledamot

Henry Bengtsson, ledamot

ViviAnne Johansson, ledamot

Ann-Christin Magnusson, ledamot

Jens Lerbom, ledamot

Olav Magnusson, ersättare

Lennart Hildingsson, ersättare

Christer Danielsson, ersättare

Ingrid Sennerdal, ersättare

Ingun Adolfsson, ersättare

Anna-Lena Nilsson, sekreterare, adjungerad