Fanor i nytt ljus

Publicerad

Uncategorized

Arkivassistent Anders Andersson och konservator Lotti Benjaminsson synar ett standar.

Under perioden 2021-2022 inventerar Arkiv Halland de föreningsfanor, standar och banderoller som finns i våra samlingar. Inventeringen ingår i projektet ”Fanor i nytt ljus” som har fått bidrag från Riksantikvarieämbetet och Region Halland. Syftet med inventeringen är att få en bättre överblick av beståndet, ordna med en hållbar och långsiktig förvaring åt föremålen, samt tillgängliggöra dem via Digitalt Museum för att därmed sprida kunskap. Projektet skall utmynnas i en vård- och underhållsplan. Hela samlingen uppgår (2023-06-22) till ungefär 370 fanor, standar och banderoller. Majoriteten är tillverkade kring sekelskiftet 1900, men både äldre och nyare exemplar förekommer i samlingen.

Arkiv Hallands arbete har kunnat följas på Instagram #arkivhalland. Stora delar av samlingen finns nu tillgänglig digitalt och kommer att uppdateras löpande. Klicka HÄR för att komma till samlingen.

Standar från Logen 1729 Halland av IOGT.

Lite tidsfördriv… Lägg ett pussel!

PUSSLA HÄR

ARKIV HALLAND – EN ARKIVORGANISATION FÖR ALLA FÖRENINGAR OCH FÖRETAG I HALLAND

Från 1 januari 2021 finns det en gemensam arkivorganisation för den enskilda arkivsektorn i länet. Det betyder att Folkrörelsernas arkiv i Halmstad och Varberg samt Halland Näringslivsarkiv nu gått in i en ny gemensam organisation.

Verksamheten bedrivs som tidigare vid två lokaler, en i Halmstad på Andersberg och en på Varbergs fästning, och personalen är densamma.

För öppettider för de olika lokalerna, kontakta respektive plats.