Aktuellt

När sker årsmötet? Här annonseras nya tider för inställda möten 2020

På grund av rådande Coronapandemi har årsmöten i arkivföreningar ställts in. När ny tid beslutas annonseras det här och inbjudan sänds även brevledes till medlemmarna.