Aktuellt

ARKIV HALLAND – EN ARKIVORGANISATION FÖR ALLA FÖRENINGAR OCH FÖRETAG I HALLAND

Från 1 januari 2021 finns det en gemensam arkivorganisation för den enskilda arkivsektorn i länet. Det betyder att Folkrörelsernas arkiv i Halmstad och Varberg samt Halland Näringslivsarkiv nu gått in i en ny gemensam organisation.

Verksamheten bedrivs som tidigare vid två lokaler, en i Halmstad på Andersberg och en på Varbergs fästning, och personalen är densamma.

För öppettider för de olika lokalerna, kontakta respektive plats.